Usluga masaže

Datum objave

18.11.2017 18:47

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,