Postavljanje elektroinstalacija

Datum objave

19.11.2017 14:14

Vrste radova koji su Vam potrebni?

Postavljanje kutije sa osiguračima, Ostalo: Postavljanje internog mjerača struje ,

Koliko je otprilike stara nekretnina u kojoj su potrebne elektroinstalacije?

Manje od 10 godina

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Potrebno je postaviti interni mjerač struje za jedan dio kuće. Kuća ima normalno dotok struje ali s obzirom da je u pitanju porodična kuća, za jedan dio kuće je potrebno samo naknadno instalirati mjerač. Kabal koji dovodi struju u dio kuće za koji je potreban postaviti mjerač je na vidnom i dostupnom mjestu, bez naknadne potrebe za dodatnim radovima (razbijanje zida i sl.)

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je precizirati cijenu ruku majstora i naknadno cijenu mjerača struje u ponudi.