Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

19.11.2017 14:24

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Postavljanje mjerača protoka vode

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je postaviti interni mjerač protoka vode za jedan dio kuće. Kuća ima normalan dotok vode ali s obzirom da je u pitanju porodična kuća, za jedan dio kuće je potrebno samo naknadno instalirati mjerač. Cijev kroz koju dolazi voda u dio kuće za koji je potreban postaviti mjerač je na vidnom i dostupnom mjestu (u kupatilu), bez naknadne potrebe za dodatnim radovima (razbijanje zida i sl.)