Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

19.11.2017 21:44

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je