Postavljanje temelja

Datum objave

23.11.2017 08:42

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Na koliko etaža će biti Vaš objekat?

Ostalo: Ulazna kapija,

Koja vrsta temelja Vam je potrebna?

Nisam siguran/na - potreban mi je savjet izvođača radova,

Da li ste dobili potrebne dozvole?

Da, imam potrebne dozvole,

Da li su Vam potrebni dodatni radovi?

Dodatni radovi nisu potrebni,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja će biti približna kvadratura budućeg objekta?

Ostalo: 10m',

Rad zahtijeva najmanje 4 metra oko Vašeg budućeg objekta. Da li postoje prepreke?

Ne postoje prepreke,

Za koju vrstu objekta su potrebni temelji?

Ostalo: Temelj za kliznu kapiju,