Servis računara

Datum objave

02.12.2017 20:19

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

HP

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Windows 10

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Ostalo: problem sa displejom,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Da li ste u mogućnosti obezbijediti zamjenski dio ukoliko je potreban?

Ostalo: Mozda

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

prilikom pomjeranja laptopa displej mijenja boju u zelenu snimak sve pokazuje https://www.youtube.com/watch?v=EZc5wFOPdBI