Odvoz otpada

Datum objave

07.12.2017 18:34

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Stari namještaj/bijela tehnika,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: dvije fotelje i jedan madrac

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Na 12. spratu, ali ima lift i sve može stati u lift.