Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

09.12.2017 12:33

Koja vrsta problema je u pitanju?

Ostalo: punjenje freona,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Ostalo: aparat za vlagu

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana