Prijevoz putnika

Datum objave

10.12.2017 22:23

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Ostalo: 1 putnik

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

3h

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Ostalo: Svi iznad ponudjeni odg.

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Istocno Novo Sarajevo

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Aerodrom Tuzla

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

17-12-2017