Prijevoz putnika

Datum objave

12.12.2017 10:07

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Poslovne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Više od 7

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

Dva dana

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Minibus

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Sarajevo Proljeće 2018

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Krk (Hrvatska)

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Sarajevo Proljeće 2018

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Do 12 osoba