Čuvanje djece

Datum objave

13.12.2017 23:07

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda),

Starosna dob djeteta (djece)

1 - 2 godine,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: od7 do 16,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva, Vrtić,

Koliko djece je potrebno čuvati?

1,