Prevodilac turskog jezika

Datum objave

17.12.2017 18:14

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Da li daje usluge prevođenja usmeno? Naime upitanju su gosti iz Turske kojima treba usluga prevodica. ,

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: Cijena po danu

U kojem formatu se dokument nalazi?

Ostalo: ,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

18-12-2017