Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

18.12.2017 23:57

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove,

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod, Kanalizacija,

Imate dodati još neke informacije?

,

Vrsta objekta

Kuća,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Instalacija vanjskih vodovodnih cijevi,