Usluga masaže

Datum objave

27.12.2017 12:58

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: ,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je