Oglašavanje

Datum objave

29.12.2017 11:50

Koja vrsta oglašavanja Vam je potrebna?

Ostalo: oglašavanja na vozilima javnog gradskog saobraćaja ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Koja vrsta oglašavanja Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Ostalo: oglašavanja na vozilima javnog gradskog saobraćaja ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Molim vas da nam dostavite ponudu za oglašavanja na vozilima javnog gradskog saobraćaja, sa opisom i cijenom usluge. Hvala. email adresa: ismet.o@partner.ba, Marketing služba, Partner MKF