Prijevoz putnika

Datum objave

03.01.2018 10:37

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

5

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

05.01.2018. I 07.01.2018

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

KAKANJ - FOJNICA

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

12H

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

NE

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana