Čišćenje dimnjaka

Datum objave

03.01.2018 16:59

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko dimnjaka/cijevi je potrebno očistiti?

1,

Kojeg promjera su cijevi/dimnjak?

Od 18 - 25 cm,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Čišćenje dimnjaka sa sabiračem čađi za domaćinstva, Čišćenje sabirača čađi kod poslovnih objekata, Čišćenje priključnih cijevi, Čišćenje dimnjaka za poslovni prostor,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,