Pranje tepiha

Datum objave

06.01.2018 15:01

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pranje na paru

Da li postoje fleke koje je potrebno očistiti?

Ne postoje fleke,

Koliko tepiha je potrebno očistiti?

1

Molimo unesite veličinu Vašeg tepiha

5-6 kvadrata

Od kojeg materijala je Vaš tepih?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana