Razvoj web i desktop aplikacija

Datum objave

07.01.2018 18:00

Molimo opišite koja vrsta aplikacije Vam je potrebna

Potrebna web app za upitnike. Online dodavanje upitnika putem admin sekcije i online popunjavanje od strane klijenata koji se registruju na app putem emaila i sifre ili putem facebook-a. App treba biti izradjena u node.js

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno