Popravak slavina / česmi

Datum objave

10.01.2018 16:10

Koju tip slavine / česme je potrebno popraviti?

Slavina sa jednom ručkom koja kontoliše vruću i hladnu vodu

Koju vrstu slavine / česme je potrebno popraviti?

Usadna

Molimo opišite malo detaljnije kakva vrsta popravka Vam je potrebna

Česma je od sudopera, izvlači se i šlauf u sklopu česme

Koliko slavina/česmi je potrebno popraviti?

1

U kojoj prostoriji je potreban popravak?

Kuhinja

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ali uz pomoć i preporuku vodoinstalatera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno