Krečenje

Datum objave

12.01.2018 03:51

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

16

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Ostalo: Sahara,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ostalo: po dogovoru

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je