Časovi iz MS Excela

Datum objave

12.01.2018 09:10

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja MS Excela?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je