Usluga masaže

Datum objave

16.11.2016 15:36

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: relaksacija,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je