Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

15.01.2018 09:13

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Obični tekst

U kojem formatu se dokument nalazi?

PDF dokument

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

5

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

diploma sa pecatom