Istraživanje tržišta

Datum objave

15.01.2018 20:15

Za koju vrstu sektora je potrebna analiza?

Prodaja i marketing

Molimo upišite na koliko velikom uzorku želite uraditi istraživanje?

Na nivou BiH

Koliko dugo želite da traje istraživanje?

7 - 14 dana

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Prodajem s.p. "Digesta" - proizvodnu radnju registrovanu za proizvodnju suvog keksa i pakeraj. Trajemo već 13 godina. Imamo svoje recepture za integralni i dijetetski program keksa, integralni medenjak sa fruktozom,toplu čokoladu bez BILO KAKVIH ADITIVA. Proizvodimo i pakujemo UGOSTITELJSKI KEKSIĆ, pakujemo kakao prah. Imamo svoju nopremu i tržište.Prodajemo sve komplet uz obavezu obuke kupca.