Čuvanje djece

Datum objave

16.11.2016 16:00

Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)

0 - 3 mjeseca, 3 - 6 mjeseci, 6 - 9 mjeseci, 9 - 12 mjeseci, 1 - 2 godine, 2 - 3 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Više puta sedmično

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: 8-16,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U domu osobe koja čuva,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana