Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

17.01.2018 09:34

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U privatne svrhe

Šta želite pohađati?

Knjigovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Da

Koliko imate godina?

25 - 35 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana