Arhitektonske usluge

Datum objave

17.01.2018 15:30

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja, Izrada idejnog projekta, Izrada glavnog projekta, Procjena troškova,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Stan

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

70 - 90 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je