Stolarski radovi

Datum objave

18.01.2018 10:45

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo:

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno, Potrebno je farbanje, Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana