Postavljanje pločica

Datum objave

24.01.2018 15:08

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Ulaz u kuću,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

20 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Pločice od prirodnog kamena (granit, škriljac)

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, uz pomoć stručnjaka

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Molim vas da mi javite u koliko ate slobodni da postavite plocice u haustoru pocetkom do sredine februara. Trebali biste takodje doci da izracunate tacno koliko ima kvadrata da bih mogla kupiti plocice i ostali materijalm hvala