Postavljanje fasade

Datum objave

24.01.2018 15:10

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

12 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na jednu etažu

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je