Stolarski radovi

Datum objave

16.11.2016 19:10

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Farbanje komode

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana