Postavljanje pločica

Datum objave

30.01.2018 16:45

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kuhinja,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Pod,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

30 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Po preporuci stručnjaka

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Ostalo: ni preko čega. Skinuti stare pločice i parket (pola pola) i staviti nove. ,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Da, potrebno je ukloniti postojeći materijal

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

28-03-2018