Masaža za trudnice

Datum objave

01.02.2018 22:30

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Prije godinu dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Želite li muškog ili ženskog fizioterapeuta?

Ženski

U kojem ste mjesecu trudnoće?

3 - 6

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Kraj februara i mart