Obrada poljoprivrednog zemljišta

Datum objave

05.02.2018 07:44

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Oranje, Okopavanje,

Koja je veličina zemljišta za obradu?

Više od 2000 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Mora se raditi malim traktorom ( Tomo Vinkovic ili slican), kako se ne bi ostetile grane vocki.