Popravak i restauracija namještaja

Datum objave

07.02.2018 10:14

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Restauracija drveta, Nanošenje boje, Lakiranje,

Broj predmeta koje je potrebno popraviti / restaurirati

Ostalo: 10-20

Koju vrstu namještaja je potrebno popraviti ili restaurirati?

Ostalo: drvene i furnirane kutije od starih radioaparrata,

Od kojih materijala je Vaš namještaj?

Drvo, Ostalo: drvo i firnirano drvo,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Za veći broj kućišta starinskih radioaparata izvršiti restauraciju i dovođenje u prvobitno stanje. Opravka drvenih i furniranih površina, lakiranje i politiranje.