Usluga pisanja

Datum objave

16.11.2016 22:31

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Pisanje stručnih radova, Ostalo: seminarski rad iz geoinformatike ,

Koliko stranica je potrebno napisati?

8 - 10 stranica

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Nisam siguran/na, Ostalo: za fakultet ,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Samo jednom

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

seminarski rad na bilo koju temu geoinformatike

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana