Pravno savjetovanje

Datum objave

09.02.2018 15:16

U vezi čega Vam je potrebno pravno savjetovanje?

Zapošljavanje,

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Koji je zakon 'stariji' u primjeni u Kantonu Sarajevo; Zakon o namještenicima u organima drzavne sluzbe Federacije BiH, ili Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica KS, kada je u pitanju zapošljavanje u KS?

Kada Vam treba odabrana usluga?

12-02-2018