Prijevoz putnika

Datum objave

18.02.2018 10:12

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

vrijeme vožnja

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Fojnica Vitez 20.02.2018 15,00

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Fojnica Reumal

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

nije potreban povratak

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

NE

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je