Servis računara

Datum objave

18.02.2018 13:19

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

HP

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

777

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem,

Koliko računara je potrebno popraviti?

Ostalo:

Da li ste u mogućnosti obezbijediti zamjenski dio ukoliko je potreban?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

30-11-2019

Imate li dodati još neke informacije?

:)