Izgradnja novog objekta

Datum objave

18.02.2018 21:35

Koju vrstu objekta želite graditi?

Stambeni objekat

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Još sam u procesu dobijanja potrebnih dozvola

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

100 - 200 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na dvije etaže

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je