Usluga masaže

Datum objave

25.02.2018 11:46

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U zadnjih 7 dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

90 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Samo djevojka