Popravak limenih krovova

Datum objave

27.02.2018 13:56

Koliki dio u m2 je potrebno popraviti?

Manje od 10 m2

Vrsta usluge/oštećenja

Krov prokišnjava

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

prokišnjava krov

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana