Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

28.02.2018 19:17

Koju vrstu problema imate?

Urušen krov,

Od kojeg materijala je krov?

Crijep

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je