Odvoz otpada

Datum objave

03.03.2018 10:52

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Smeće/šut, Ostalo: šuta,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Ostalo: šuta je bez vreca u avliji,moze menji kamion prici

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potreban je samo odvoz

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

šuta je izbacena u avliji,2 zida od blokova srusena cca d =2,30x h=2,50, potrebno utovariti i odvuci