Popravak prekidača i utičnica

Datum objave

03.03.2018 14:14

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Popravak,

Koliko utičnica ili prekidača je potrebno popraviti?

1

Od kada postoji ovaj problem?

Odnedavno

Gdje se nalaze utičnice i prekidači?

Prostorije gdje ne postoji pristup vodi ( dnevni boravak, spavaća soba)

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci električara

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Poštovani, Pri kupovini stana u Tibrinim zgradama ne radi termostat za grijanje, ne može se upaliti. Da li se bavite tom vrstom intervecije? Lijep pozdrav