Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

04.03.2018 13:54

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak, Srijeda, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Od 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno