Servis mašina i alata

Datum objave

04.03.2018 23:05

Koju vrstu mašine / alata je potrebno servisirati?

Ostalo: slajfarica,

Molimo opišite malo detaljnije koja vrsta kvara / usluge je u pitanju

popravak tracne slajfarice

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana