Projektovanje baze podataka

Datum objave

05.03.2018 15:12

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Projektovanje, Održavanje, Administracija,

Za koju verziju je potrebna usluga?

Nisam siguran/na

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Zamisao je sledeća: Unose se projekti, i za svaki se radi upload nekoliko .pdf dokumenata. Znači, potreban je manji program u kojem bi se to moglo obavljati i baza podataka. Takođe, potrebno je da postoji tabela za korisnike, do 10 maksimum, koji bi koristili taj program. Zanima me koje je vrijeme izrade, i koja je cijena? A pored toga, zanima me i da li je moguće napraviti da se pristupa bazi sa udaljene lokacije i koja bi bila cijena toga.