Restauracija predmeta od kože

Datum objave

08.03.2018 09:14

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Popravak

Koja vrsta oštećenja je u pitanju?

Ostalo: koža je pocijepana,

Koju vrstu kožnog predmeta želite popraviti?

Odjevni predmeti,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je popraviti pocijepan rukav na jakni i osvježiti boju jakne. Zanima me okvirno cijena.